Side Assist – електронният „поглед” в страничното огледало.

Side Assist - човекът е най-важен

Side Assist подпомага водача, като преди или по време на смяна на платното го предупреждава за приближаващи се автомобили. Интуитивната обратна връзка чрез предупредителни светлини в страничните огледала информира или предупреждава водача за автомобили в обхванатата от системата зона от 50 метра зад собствения автомобил или в "мъртвия" ъгъл. Това позволява по-лесно преценяване на ситуациите на пътя и намаляват рисковете от инциденти.

Системата е настроена така, че предупреждава водача само при необходимост: тя не реагира на неподвижни обекти или движещи се в насрещната посока автомобили. Също така се игнорират и автомобили, които са отдалечени на повече от една лента за движение. По този начин се предотвратява ненужното отклоняване на вниманието на водача чрез чести предупреждения. Side Assist се активира с бутон и работи при скорост над 60 км/ч, като по този начин не е активна в натовареното движение в градовете. Освен това водачът може ръчно да деактивира системата чрез мултифункционалния дисплей Plus.

Много важен фактор за ползата от Side Assist е и допълнителното повишаване на комфорта. Като асистираща система Side Assist комбинира лесното управление и удобството. Тя обаче не може и не трябва да освободи водача от задължението да погледне в огледалото за обратно виждане преди изпреварване.

Начин на работа – предупредителната и информационна стратегия на Side Scan.

Информация или предупреждение - но само при необходимост

Когато сензорите разпознаят автомобили отзад и отстрани, в зависимост от ситуацията Side Assist следва различни стратегии. Тя информира или предупреждава водача за автомобили в зоната на покритие. Сигналите са визуални чрез предупредителни светлини поотделно във всяко от страничните огледала.

Водачът бива информиран с постоянно светене с намален интензитет на предупредителните лампи от съответната страна на автомобила.  При това яркостта е под т.нар. праг на възприятие: това означава, че водачът не възприема светенето като дразнещо и разпознава предупреждението само тогава, когато погледне директно към страничните огледала. Независимо от включването на мигача се индикират всички разпознати автомобили, които са оценени от системата като критични при смяна на платното.

Когато водачът обяви смяна на платното с включване на мигача, съответната сигнална мига с повишена яркост, за да може да привлече вниманието на  водача върху опасността. Това предупреждение е над прага на възприятие и поради това привлича вниманието и погледа на водача.

Сигналът се възприема ясно от водача под всякакъв ъгъл. По този начин Side Assist е полезно допълнение към страничните огледала и погледа през рамо назад.

Компонентите – взаимодействието на различните системи.

Радарни сензори и управляваща електроника в компактен блок

За разпознаване на областта встрани и зад автомобила отговарят два странично разделени радарни сензора в задната броня. Всяка предавателна и приемателна антена, както и управляващата електроника са оформени като компактен блок. Излъчените от антените радарни импулси се отразяват от препятствията в обхванатата област. Приетите отражения се оценяват от съответния управляващ блок: изчисляват се размера, разположението и скоростта на  засечения обект. Неподвижните препятствия, например мантинелите и паркираните автомобили, се игнорират.

При това управляващите блоковe си поделят задачите: управляващ блок 1, т.нар. Master, постоянно следи всички засечени обекти. Тази информация се оценява от втория управляващ блок, т.нар. Slave, който преценява дали ситуацията е критична. В зависимост от ситуацията Slave активира съответните предупредителни светлини в страничните огледала. Комуникацията между управляващите блокове Master и Slave се осъществява чрез обособен CAN-Bus.

За да може Side Assist да взема правилните решения, той се нуждае от допълнителна информация:  чрез  CAN-Bus се подават данни за актуалната скорост и радиуса на завоя (от управляващия блок на ABS/ESP), както и за състоянието на мигачите (от управляващия блок на комфортните екстри). Поради насочеността на радарните сензори Side Assist работи при радиус на завоя от минимум 170 метра. При прави отсечки и при радиуси на завоя от повече от 200 метра отново автоматично се включва Side View Assist. При използване на теглича системата се деактивира. Икона на мултифункционалния дисплей информира водача за актуалния статус на системата.

Предупредителните светлини за асистента за поддържане на платното са жълти светодиоди. С помощта на светлинния сензор на автоматичното управление на светлините тяхната яркост се адаптира автоматично към околното осветление. По този начин винаги се постига оптимално възприемане и се предотвратява заслепяването при тъмнина. Освен това яркостта на предупредителните светлини може да се адаптира ръчно към индивидуалните предпочитания чрез мултифункционалния дисплей Plus.