Автоматичен контрол на дистанцията ACC.

Винаги на дистанция

Автоматичният контрол на дистанцията ACC на Volkswagen е разширение на познатия темпомат чрез радарен сензор. Активираната система поддържа предварително избраната дистанция до движещия се отпред автомобил и автоматично адаптира скоростта. По този начин автоматичният контрол на дистанцията ACC осигурява допълнително разтоварване и по-висок комфорт за водача.

Технология

Сърцето на автоматичния контрол на дистанцията ACC е радарен сензор с обхват до 200 метра и хоризонтален ъгъл от 12 градуса. Радарният сензор и управляващият блок са оформени като едно цяло и при Passat например са разположени зад емблемата на Volkswagen на радиаторната решетка.

Начин на действие

Въз основа на сигналите от радарните сензори управляващият блок изчислява не само дистанцията, но и относителната скорост на движещите се отпред автомобили - а при много ленти на движение и тяхното странично разположение. Ако в зоната на обхват на сензора се намират едновременно няколко автомобила, от тази информация се избира автомобил, спрямо който трябва да се поддържа дистанцията. Неподвижните препятствия, напр. спрели автомобили или мантинели, не могат да бъдат регистрирани от радарния сензор.

При доближаване до движещ се отпред, по-бавен или включващ се в движението автомобил автоматичният контрол на дистанцията намалява скоростта чрез намеса в управлението на двигателя, а при нужда и с активиране на спирачките. Когато необходимото отрицателно ускорение е над 30 процента от максималното, водачът бива информиран да активира спирачките чрез визуални и звукови предупредителни сигнали.

Преглед на преимуществата

  • Висок комфорт за водача при дълги пътувания. Проучванията показват, че автоматичният контрол на дистанция ACC значително намалява стреса при шофиране.
  • Значително увеличение на сигурността благодарение на поддържането на безопасна дистанция.
  • Автоматично ускорение и намаление на скоростта по автомагистрали и междуградски пътища.
  • Скоростта на автомобила може да бъде съобразена с ограниченията на скоростта.
  • Значително облекчаване: водачът може напълно да се концентрира върху случващото се на пътя.